Věru Kohnovou, dvanáctiletou dívku a autorku deníku, který vyšel i knižně, zavraždili v roce 1942 nacisté. Nikdy neměla hrob. Teď má alespoň pamětní desku na domě v Koperníkově ulici v Plzni, odkud v lednu spolu se svými rodiči a sestrou odešla a už se nikdy nevrátila.

Když jsme desku pro Věrku Kohnovou chystali, nenapadlo by mě, že ji budeme odhalovat v době, kdy Putin rozpoutá válku v Evropě a budou při ní umírat další děti a nevinní lidé.

Vůbec nejlepší by bylo, kdybychom nemuseli podobné pamětní desky odhalovat. Kdybychom se z historie poučili.

V době začátku druhé světové války nebyli lidé zdaleka tak jednotní, a ne všichni chápali nebezpečí, které nacismus znamenal. I mezi československými občany existoval antisemitismus, který posilovala propaganda. Šířily se lži. Budil se strach. Podobně jako dnes.

Když pak Židé, naši sousedé, odcházeli do transportů, chyběla odvaha postavit se těm, kteří je odsud vyháněli, chyběla odvaha říci prosté: zůstaňte, jsme s vámi.

V tuto dobu před 80 lety už byli Kohnovi v Terezíně a čekal je transport do koncentračního tábora Izbica na východě Polska. Odešli ze svého domova, a už se nikdy nevrátili. Byli zavražděni. Stali se jedněmi z mnoha obětí zbytečné války.

Zůstalo po nich pár fotografií. A také deník, který si Věrka psala od srpna 1941 do ledna 1942. Deník přes válku přechovala moje prateta Marie Kalivodová, která byla blízkou rodinnou přítelkyní Kohnových. V deníku si jako malá dívka četla moje teta Jana Hůlková, která včera pamětní desku odhalila.

Díky úsilí kněze Miroslava Matouše a nakladatele pana Zdeňka Susy, vyšel deník v roce 2006 knižně. Velký kus práce na příběhu rodiny Kohnových odvedl historik Jiří Sankot.

Pamětní deska pro Věrku Kohnovou by nevznikla bez laskavé podpory mnoha dárců. V crowdfundingové kampani ji podpořilo 120 lidí, zásadně přispělo město Plzeň i městský obvod Plzeň 3. Moc za to děkujeme.

Desku navrhl Jan Wolfchen Vlček a zhotovili ji pánové Rudolf a Tomáš Matějkovi. Také jim patří velký dík.

Odhalení desky se 3. března 2022 zúčastnili: ministr kultury Martin Baxa, primátor města Plzně Pavel Šindelář, jeho náměstek Michal Vozobule a starosta městského obvodu Plzeň 3 David Procházka. 

Ukázku z deníku Věry Kohnové přečetla talentovaná Lili Ibrahimová.

Potom jsme se vydali od domu Kohnových k plzeňské Sokolovně, kde bylo shromaždiště lidí před transportem. Závěrečné slovo měl předseda židovské obce pan Jiří Löwy.

Děkuju všem, kdo jste tam včera byli s námi.

Děkuju všem, kdo jste desku podpořili. 

Děkuju všem, kdo nezůstáváte lhostejní. K minulosti i k současnosti.

Jana Poncarová

Autorkou fotek je Pavla Shorná