20. února od 18,00 hodin se těším do Městské knihovny v Berouně. Beru s sebou Eugenii i Podbrdské ženy.